Bilinç HaritasıKitabın giriş cümlesi:

"Mahir olanlar kendilerini belli etmezler

Safmış gibi görünürler.

Bunun bilincinde olanlar mutlak olanın örüntülerinin de

farkındadır.

Örüntüleri tanımak incelikli güçtür.

İncelikli güç her şeyi harekete geçirir ve adı yoktur."David R.Hawkins tarafından gerçekleştirilen Bilinç Haritası çalışmasının amacı : insan bilincinin enerjik alanlarının kullanışlı bir haritasını çıkartmaktır. Bunu, okuyucu tarafından daha kolay kavranabilir kılmak adına çeşitli enerji alanlarıyla elde edilen rakamsal değerler nispi rakamlar elde etmek için yuvarlanmıştır.


David R.Hawkins'in ölçümlerinin temelini oluşturan şey; kinesiyoloji bilim dalıdır.


Kinesiyoloji : Kasları ve onların hareketlerini, özellikle fiziksel şartlandırmaya uğradığında, inceleyen bilim dalı. ( Yunanca kinesis, hareket ( kinein, hareket etmek) + loji)


Bilinç ölçeğindeki kritik tepki noktası, cesaretle ilişkilendirilen 200 düzeyinde ölçümlenmektedir. Kalibrasyon değerleri bu düzeylerin altında olan bütün tavır, düşünce, duygu, çağrışım, varlık veya tarihi şahsiyetler kişinin zayıf düşmesine yol açar. Bu düzeyin üzerinde ölçümlenen bütün tavır, düşünce, duygu, çağrışım, varlık veya tarihi şahsiyetler kişinin güç kazanmasına yol açar. Bu zayıf ve güçlü çekiciler, olumsuz ve olumlu etki, hakikat ve gerçekdışı arasında denge noktasıdır.


200'ün altındaki düzeylerde başlıca itici güç hayata kalma olduğu halde ölçeğin en dibinde, umutsuzluk ve depresyon alanında bu güdü bile eksiktir.


Korku ve hiddet düzeyleri kişisel hayatta kalma güdüsünden doğan benmerkezci dürtülerle nitelenir.


Gurur düzeyinde hayatta kalma güdüsü başkalarının başkalarının hayatta kalmasını kapasayacak şekilde genişleyebilir.


Kişi olumsuzla olumlu arasındaki sınırın öte yanına geçip cesaret düzeyine geldiğinde başkalarının iyiliği gitgide önemli hale gelir.


500 düzeyinde başkalarının mutluluğu ana motive edici güç olarak ortaya çıkar.


Yüksek 500 düzeylerinde kişinin kendisi ve başkaları için ruhsal farkındalığa ilgi duyar.


600 düzeylerine gelindiğinde ise insanoğlunun iyiliği ve aydınlanma arayışı başlıca hedefler haline gelir.


700 ile 1000 arasında hayat tüm insanlığın kurtuluşuna adanmış demektir.


David R.Hawkins - Güce Karşı Kuvvet kitabından alıntı yapılmıştır.


Profesyonel NLP Master Koç

Cem DEVECİ30 görüntüleme

© 2019 by Cem Deveci. İstanbul / Türkiye -  E-Posta  - Telefon