CESARET
Cesaret korkularını kabul etmektir.

Kabul etmek, korkmak demek değildir.

Kabul etmek, korkularının sana vermek istediği mesajı algılayabilmektir.

Korkularını tam olarak algılamaya başladığında korkuların artık seni engelleyemezler.

Korku, mesajını verir ve gider.

Seni kaygıya, endişeye ve düşük bir düşünce-enerji boyutuna çekemezler.

Korkularını anlayıp, mesajı algıladığında korku artık cesarete dönüşür.


Korku oluştuğunda, korku ile bir olma, sadece korkunun farkında ol. Korkunun sana vermek istediği mesajı anlamaya çalış. O zaman korku olmayacaksın. Sadece korkunun farkında olan bir insan olacaksın. Farkındalıkla korkuyu deneyimleyebileceksin.


Korkunun farkında olduğunda, mesajı algılayabilen bilinçli bir zihin olacaksın.


Böylece daha yüksek bir bilinç düzeyine doğru adım atabilirsin...


Cesaret, korkularına rağmen adım atma becerisidir...


Cesaret, gücün ortaya çıkmaya başladığı seviyedir.


Bu noktada güç kazanımı meydana gelir. Bu yüzden güçlendirme düzeyidir.


Keşif, başarma, metanet ve kararlılık alanıdır.


Hayat heyecan verici, kamçılayıcı ve ufuk açıcıdır.


Cesaret, yeni şeyleri tatmaya ve hayatın gelgitleri ile ilginlenmeye istekli olmaktır.


Fırsatlarla başa çıkmaya ve etkili bir şekilde idare etmeye muktedirdir. Örneğin, yeni bir iş öğrenmeye yetecek kadar enerji mevcuttur.


Gelişme ve öğrenme elde edilebilir hedefler haline gelir.


Korkularla, kişilik bozuklukları ile yüzleşme ve onlara rağmen gelişme kapasitesi vardır.


Cesaretli bir insanın yaşadığı endişe, onun için artık köstek değildir.


Başkalarını yenilgiye uğratan maniler, cesaretli insan için sadece birer uyarıcı niteliğindedir.


Cesaretli insan alma-verme dengesinde yaşayan bir insandır.


Başarılar olumlu geri besleme sağladığı için, kendini ödüllendirme ve öz saygı gitgide kişinin daha fazla güçlenmesini sağlar.


Üretkenlik burada başlar.


Güç içinde...!


Profesyonel Koç ve NLP Uzmanı

Cem DEVECİ

© 2019 by Cem Deveci. İstanbul / Türkiye -  E-Posta  - Telefon