KABUL - Enerji Düzeyi 350


Ölçümlenmiş enerji düzeyi 350


Kabulde önemli dönüşüm gerçekleşir.


Kişinin kendi hayat deneyiminin kaynağı ve yaratıcısı olduğuna dair farkındalık kazandığı yer.


Sorumluluk üstlenmek evrimin bu düzeyinin ayırt edici özelliğidir.


Hayatın kuvvetleri ile ahenk içinde bir arada yaşama yetisiyle nitelendirilir.


Muazzam bir sıçrama - kişinin kendi gücünü eline alması - mutluluğun kaynağının kendi içinde olduğunu fark etmesiyle bu düzeyde tamamlanır.


Sevgi bir başkası tarafından alınıp verilen değil, kendi içinde yarattığı bir şeydir.


Duyumsamazlığın belirtisi olan pasiflikle karıştırılmamalıdır.


Kabulun bu biçimi kişinin hayatla belli bir gündeme uyum sağlamaksızın kendi koşullarında haşır neşir olmasına olanak tanır.


Kabul sayesinde duygusal olarak sakinlik vardır ve inkarın ötesine geçildikçe algıda genişler.


Tecrübenin bağlamı kişinin "resmin bütününü" görebileceği denli genişlemiştir.


Kabul özünde denge, oran ve uygunlukla ilgilidir.


Doğru yada yanlışla ilgili değildir. Bunun yerine sorunları çözmeye ve meselelerle ilgili ne yapılması gerektiğini bulmaya adanmıştır.


Zor görevler rahatsızlık ya da dehşet doğurmaz.


Uzun vadeli hedefler, kısa vadeli hedeflere göre önceliklidir; özdisiplin ve ustalık önde gelir.


Kabul düzeyinde çatışma ve karşıtlarla kutuplaşma yaşamayız; diğer insanların da bizimle aynı haklara sahip olduğunu görürüz. Eşitliğe itibar ederiz. Daha düşük düzeyler eğilip bükülmezlikle nitelenirken bu düzeyde toplumsal çoğulluk sorunların çözümünün bir biçimi olarak ortaya çıkmaya başlar. Böylelikle bu düzey ayrımcılık ya da tahammülsüzlükten arınmıştır; eşitliğin çeşitliliği engellemediğine dair farkındalık vardır.


Çarpıtma ve yanlış yorumlamaya mahal kalmaksızın görebilmektedir.


Güce karşı kuvvet kitabından alıntı yapılmıştır.


https://www.cemdeveci.com/


7 görüntüleme

© 2019 by Cem Deveci. İstanbul / Türkiye -  E-Posta  - Telefon