TARAFSIZLIK

En son güncellendiği tarih: Ağu 28


SENİ FARKLI KILAN ŞEY, TARAFSIZLIK.


Bu düzeyde konumsallaşma yoktur.


Karmaşık ve çok etkenli olan bir dünyada katı bir konumsallık engel teşkil eder.


Konumlamalar kutuplaşmaya neden olur ve kutuplaşmada muhalefet ve bölünme doğurur.


Dövüş sanatlarında olduğu gibi katı bir konum zaafiyete neden olur, bükülmeyi beceremeyen kırılmaya mahkumdur.


Tarafsızlık kişinin enerjisini çarçur eden bariyer ve itirazların üstüne çıkarak, esneklik ve sorunların peşin hükümsüz ve gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesine olanak tanır.


Tarafsız olmak, sonuçlardan göreceli olarak bağımsız olmak anlamına gelir; kişinin istediğini elde edememesi, artık yenilgiye uğratıcı, korkutucu veya moral bozucu gelmez.


Tarafsız düzeyde kişi " Eğer bu işi alamazsam, başka iş bulurum." diyebilir. Bu manevi güven duygusunun başlangıcıdır, kendi gücünü hisseden kişinin gözü artık kolay kolay korkmaz.


Herhangi bir şeyi kanıtlama güdüsü ortadan kalkar.


Zorluklara göğüs gerebilirse hayatın inişleri ve çıkışlarıyla temel iyi olacağını beklentisi korur.


Tarafsızlık düzeyindekilerde esenlik duygusu vardır, bu düzeyin göstergesi cüretkar bir biçimde dünyada yaşama marifetidir. Böylece bu, deneyimsel olarak emniyet düzeyidir.


Bu düzeydeki kişilerle anlaşmak kolaydır, birlikte olması ve ilişki kurması güvenlidir çünkü itilaf, rekabet ya da suçlulukla alakaları yoktur.


Rahat ve duygusal dengesizlikleri bulunmayan insanlardır. Bu tavır peşin hükümsüzlüktür ve diğer insanların davranışlarını kontrol etmek gibi bir ihtiyaç duymaz.


Sonuç olarak tarafsız kişiler özgürlüğe kıymet verdikleri için kontrol altına alınmaları zordur.


Güce karşı kuvvet kitabından alıntı yapılmıştır. - David R.Hawkins


Profesyonel Koç ve NLP Uzmanı

Cem Deveci© 2019 by Cem Deveci. İstanbul / Türkiye -  E-Posta  - Telefon